/ identyfikacja wizualna, materiały promocyjne

Pokolenie Młodych mocne w Panu to chrześcijańska konferencja, której celem jest spotkanie się osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, po to aby mogły wymienić doświadczenia: "Chcemy stworzyć przestrzeń dla tych, którzy (...) służą lub pragną służyć młodym, głosząc wśród nich żywego Boga." Naszym zadaniem było stworzenie identyfikacji wizualnej wydarzenia, które ma być cykliczne. Identyfikację wizualną oparliśmy na stworzeniu ilustracji modlących się dzieci i młodych osób oraz na spokojnym, wyciszającym kolorze niebieskim. Ilustracyjny motyw przewodni uzupełniliśmy deseniami (spadające z nieba krzyżyki, kropki), symbolizującymi dary i łaskę Boże.
DO GÓRY